Największy Sennik Internetowy w Sieci - odkryj znaczenie swoich snów...


Ostatnio aktualizowane sny:


sennik były szef
sennik kucharz
sennik kwiaty
sennik gospodarstwo
sennik perfumy
sennik woda kolońska
sennik tercet
sennik politurować podłogę
sennik dyrektor
sennik biblioteka
sennik drzewa owocowe
sennik aleja topolowa

Sprawdź sen...

W celu sprawdzenia znaczenia snu i symboliki, jaka się w nim pojawiła, należy wybrać na pasku w menu głównym literę, pod którą znajduje się lista poszczególnych znaczeń, ułożonych w porządku alfabetycznym. Umożliwia to odszukanie właściwego słowa bez większych trudności i w stosunkowo krótkim czasie, co czyni to narzędzie wyjątkowo łatwym w obsłudze. Dzięki temu popularność tej formy odczytywania znaczeń snów stale rośnie, co ma odzwierciedlenie w liczbie odwiedzin witryn internetowych, oferujących interpretację symboliki sennej.

Sennik dostarcza podstawowej interpretacji marzeń sennych, jednak nie może się to odbywać w oderwaniu od sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie osoba śniąca i kultury, w jakiej przyszło jej na co dzień egzystować. Nie bez znaczenia są także: jej emocje i stan umysłu. Z tego względu każdy sen i pojawiające się w nim symbole, należy interpretować oddzielnie, by prawidłowo odczytać przekaz.

Ze względu na pojawiające się nowe znaczenia (takie, jak: smartfon, tablet, i-robot) sennik jest na bieżąco uzupełniany, aby dostarczyć odwiedzającym witrynę możliwie jak najbardziej aktualne interpretacje symboli i znaczeń pojawiających się ich snach.

Ostatnio popularne znaczenia snów:


Ostatnio dodane komentarze do snów...

Paulina w znaczeniu snu: ucięty palec, Małgorzata w znaczeniu snu: Łańcuszek, Małgorzata w znaczeniu snu: Łańcuszek, Beata w znaczeniu snu: trup, Kasia w znaczeniu snu: domek letniskowy, Monika w znaczeniu snu: srebrny klucz.

Co to jest sen?

Sen (łac. somnus) z biologicznego punktu widzenia jest stanem ośrodkowego układu nerwowego, w czasie którego zniesiona zostaje świadomość, a organizm utrzymywany jest w stanie bezruchu. Sen jest więc przeciwieństwem stanu czuwania. Jest to czas regeneracji organizmu i relaksu tak fizycznego, jak i umysłowego. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedobory snu objawiają się znaczącą utratą koncentracji, trudnościami w skupieniu uwagi na wykonywaniu czynności, a także zaburzeniami nastroju. Deprywacja snu była więc często wykorzystywana jako narzędzie tortur m.in. przez KGB względem grup terrorystycznych. Wykazano bowiem, że brak snu już po dwudziestu czterech godzinach znacząco obniża wydajność układu immunologicznego, narażając tym samym organizm na destrukcyjny dla niego wpływ drobnoustrojów chorobotwórczych. Po trzydziestu sześciu godzinach zdolność regeneracji organizmu spada aż czterokrotnie, a wzrasta znacząco drażliwość na światło i dźwięki. Po siedemdziesięciu dwóch godzinach braku snu organizm jest skrajnie wycieńczony i zagrożony zapaścią, która w konsekwencji może doprowadzić do śmierci.

U człowieka zalecana ilość snu na dobę zależna jest od wieku. O ile noworodek powinien spać nawet siedemnaście godzin na dobę, o tyle osoba dorosła nie więcej niż sześć do dziesięciu godzin. Optymalna dawka snu dla osoby w średnim wieku to około ośmiu godzin. Czas ten pozwala zregenerować się organizmowi i zachować pełną koncentrację nad wykonywanymi czynnościami.

Prawidłowym nieprzerwany sen dzieli się na dwie fazy: NREM (objawiająca się powolnym ruchem gałek ocznych) oraz REM (podczas której ruch gałek ocznych zostaje znacząco przyspieszony). To w fazie drugiej pojawiają się marzenia senne, których znaczenie od lat ludzie starają się zinterpretować, upatrując w nich boskiej interwencji. Niegdyś zajmowali się tym wróżbici, posiadający wgląd do wiedzy tajemnej, jednak współcześnie w interpretacji znaczeń symboliki sennej pomagają internetowe senniki. Dzięki nim możliwe jest zrozumienie przekazu, jaki wysyła sam organizm osoby śniącej, jak i szereg czynników zewnętrznych. Pozwala to niejednokrotnie zapobiec negatywnym wydarzeniom i niekorzystnym konsekwencjom podejmowanych decyzji.

Co to jest sennik?

Sennik jest zbiorem interpretacji symboli, pojawiających się w marzeniach sennych. Każda kultura wytworzyła swój własny system tłumaczenia ich znaczeń, Niektóre senniki sięgają korzeniami do czasów starożytnych np. sennik egipski, babiloński, czy też asyryjski. Mnogość istniejących senników pozwala więc sądzić, że nie należy intepretować znaczeń snów w oderwaniu od sytuacji osoby śniącej i kultury w jakiej na co dzień ona egzystuje.

Mimo iż sny z biologicznego punktu widzenia są czasem regeneracji organizmu to jednak od lat ludzie poszukują w nich głębszego znaczenia, w tym mocy przekazywania przyszłych wydarzeń. Sennik stanowi narzędzie, które w sposób szybki i nieskomplikowany dostarcza szereg interpretacji symboli, które pojawiają się snach.

Starotybetańskie przysłowie brzmi: "Chociaż masz oczy, by widzieć innych, potrzebujesz lustra, by zobaczyć siebie". Tym lustrem są nasze sny, bo widzimy w nich siebie jakby z zewnątrz. Podczas snu obserwujemy, by po przebudzeniu móc wyciągnąć wnioski.

Sny, Senniki w kulturach starożytnych...

Sny stanowiły od starożytności jedną z największych zagadek frapujących ludzkość. Ich interpretacją zajmowali się wróżbici, filozofowie i kaznodzieje, posiadający wgląd w tę wiedzę tajemną.

Sennik asyryjski stanowi zbiór interpretacji snów, traktowanych jako przekaz złych wiadomości. Znaki jakie pojawiają się w snach mają wyłącznie negatywne konsekwencje, dlatego Asyryjczycy z niepokojem wysłuchiwali tłumaczeń wróżbitów.

Sennik babiloński został podzielony na zbiór symboli boskich i tych, które wywoływane są przez złe duchy zwane demonami. Grupa kapłanów służących bogom miała za zadanie, aby zaprzepaścić urealnieniu się złych snów, poprzez odczytywanie ukrytych w nich przestróg i ostrzeżeń. Babilończycy jako pierwsi zaczęli doszukiwać się ukrytych znaczeń w snach. Z tego względu wszystkie współczesne senniki w mniejszym lub w większym stopniu czerpią z ich doświadczeń i wiedzy w zakresie interpretacji marzeń sennych.

Sennik egipski z 1350 r.p.n.e. upatruje w symbolice sennej interwencji sił nadprzyrodzonych, zarówno dobrych, jak i złych. Egipcjanie dzielili sny na trzy rodzaje: te, w których bogowie domagają się pobożnych czynów, będące efektem odbytych rytuałów oraz te, które stanowią formę ostrzeżenia lub objawienia. Zważywszy, że faraonowie uznawani byli za potomków bogów, to właśnie w ich snach pojawiały się najistotniejsze symbole, które niejednokrotnie były kluczowe dla polityki kraju. W celu interpretacji snu kierowano się spekulacjami i intuicją, w oparciu o materiały empiryczne, takie jak wcześniejsze zapiski snów. Z tego względu egipscy interpretatorzy snów (oneijromanci) cieszyli się szczególnym poważaniem w społeczeństwie.

Sennik grecki opiera się na przekonaniu, ze umysł człowieka odwiedza nocą istota boska, a dusza opuszcza ciało, by odbywać wędrówkę. Sny mogły nieść ze sobą cenne informacje na temat sytuacji politycznej kraju, dlatego ich interpretacją zajmowali się filozofowie. Według Hipokratesa sny odzwierciedlają doświadczenie zdobyte na jawie, natomiast Arystoteles był zdania, że to sygnały wysyłane przez organizm. Warto także zaznaczyć, że Eskulap wykorzystywał symbolikę senną swoich pacjentów do leczenia ich chorób. Grecy dzielili sny na "dobre" i "złe" oraz zwyczaj iinkubacji snów*. Przed inkubacją Grecy wykonywali obrzędy, które powodowały samooczyszczenie się i poświęcenie. Przez dwa dni przed wejąciem do świątyni musieli się powstrzymywać od seksu, jedzenia mięsa, ryb i dziczyzny oraz picia czegokolwiek prócz wody. Musieli także składać ofiarę ze zwierzęcia, przeznaczoną dla boga, którego chcieli przywołać we śnie. Grecy uważali także, że ludzie pojawiający się w ich snach, zamieszkują ąwiat podziemi.

Sennik hebrajski - podobnie, jak babiloński dzielił sny na dobre i złe, w zależności od tego czy były one efektem działania istot boskich lub demonów. Sny były częścią kultury religijnej starożytnych Hebrajczyków. Jako monoteiści uważali oni sny za głos jednego boga. "Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka; i w czasie drzemki na łóżku otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu" (Księga Hioba, 33, 14-16). Hebrajczycy rozróżŹniali też sny "dobre" i "złe", zsyłane przez złe duchy.

Sennik indiański - stanowi zbiór interpretacji snów, które odkrywają skrywane pragnienia duszy. Aby więc mogły się one urealnić odgrywano wyśnione sceny. Wiele plemion indiańskich wierzy, że sny odkrywają ukryte pragnienia duszy. Członek plemienia o najbogatszych snach zostawał zwykle szamanem. Irokezi próbowali wymusić spełnienie swych pragnień poprzez ich odgrywanie. Huronowie z kolei uważali, że dusza może być zaspokojona poprzez wyrażenie swoich pragnień we śnie.

Sennik rzymski - bardzo przypomina ten, stworzony przez starożytnych Greków, głównie ze względu na historyczny podbój Grecji przez Rzymian. Upatrywali oni w snach sygnały zsyłane przez bogów, które należy prawidłowo zinterpretować. Z tego względu symbole senne były niejednokrotnie omawiane w środowisku uczonych. Warto także zaznaczyć, że sam Oktawian August prawnie nakazał obywatelom publicznie opowiadać o swoich snach, w których pojawiły się symbole, mogące mieć znaczenie dla losów państwa. Sennik mezopotamski - rozróżnia sny prawdziwe, które są zsyłane przez boga oraz sny fałszywe, które są efektem działania złych duchów. Mieszkańcy Mezopotamii spisywali swoje sny na glinianych tabliczkach, które przetrwały do dnia dzisiejszego i są cennym źródłem wiedzy na temat znaczeń, jakie pojawiały się w snach ówczesnych ludzi i sposobów ich interpretacji.

Sennik perski - Starożytny Iran, Persja to kraj w Azji Południowo-Zachodniej, w 1935 zmieniona została na Iran.
W naszym senniku znajdziesz interpretacje snów przez persów.

Sennik muzułmański - W świętej księdze Mahometa znajduje się podział między snami prawdziwymi, te zsyłane przez Boga, a fałszywymi. Radzi się odprawianie niektórych rytuałów w celu wymuszenia dobrych snów i obrony przed konsekwencjami złych snów. W okresie późniejszym tłumaczenia snów w kulturze muzułmańskiej była łączona z astrologią.

Sennik japoński - Do inkubacji snów* istniały także świątynie (istnieją do dziś) na Dalekim Wschodzie. Japońscy cesarze, aby rozwiązać problemy polityczne, inkubowali sny w świątyni Shinto w USA na wyspie Kiusiu. Także pałac cesarza zawierał tak zwaną "salę snów" z łożem inkubacyjnym wykonanym z gładzonego kamienia.

*Inkubacja snów - sposób na uzyskanie pożądanej odpowiedzi, zwłaszcza w chorobie, wymuszenie, czyli "inkubacja" snu (od incubatio - wylęgać). W tym celu starożytni np. zażywali specjalne mikstury bądź pościli w celu wymuszenia snów. Obecnie, aby wywołać sen na określony temat jest rozmyślanie o tym temacie.

Podoba Ci się nasz sennik?

Pomóż nam się rozwijać. Umieść nasz link na swojej stronie/blogu i przyczyń się do jej rozwoju. Dzięki :)

Tak powinien wyglądać kod linka:

bezsenność, sen cytaty, sentencje, złote myśli, nasze sny, księga snów, sennik polski, dream dictionary, sennik.pl